Molecular Ecology Laboratory

Name Surname, title Position Phone number Office no. / floor e-mail curriculum vitae
Ljiljana Krstin, Ph.D. Assistant Professor +385 31 399 909 318 / 3. floor ljiljana.krstin[at]biologija.unios.hr [PDF]
Zorana Katanić, Ph.D. Senior Assistant +385 31 399 908 318 / 3.floor zorana.katanic[at]biologija.unios.hr [PDF]
Obavještavamo Vas da se web stranica http://www.biologija.unios.hr/webbio neće više ažurirati.
Nove stranice Odjela za biologiju se nalaze na www.biologija.unios.hr