Biochemistry laboratory

 

Members

Name Surname Position Phone number Office no. / Floor email Curriculum Vitae
Senka Blažetić, Ph.D. Assistant Professor +385 31 399 913 408 / attic senka.blazetic[at] biologija.unios.hr [PDF]
Elvira Glavaš Laboratory technician +385 31 399 934 312 / 3rd floor elvira.glavas[at] biologija.unios.hr [PDF]
Valentina Pavić, Ph.D. Assistant Professor +385 31 399 933 311 / 3rd floor valentina.pavic[at] biologija.unios.hr [PDF]
Ana Vuković, mag.biol. Assistant +385 31 399 913 408 / attic ana.vukovic [at] biologija.unios.hr [PDF]
Rosemary Vuković, Ph.D. Assistant Professor +385 31 399 933 311 / 3rd floor rosemary.vukovic [at] biologija.unios.hr [PDF]
Obavještavamo Vas da se web stranica http://www.biologija.unios.hr/webbio neće više ažurirati.
Nove stranice Odjela za biologiju se nalaze na www.biologija.unios.hr