Plant molecular and cellular biology laboratory

Laboratory head: Vera Cesar, Ph.D., Associate Professor

Members

Name Surname, title Position Phone no. Office / floor e-mail Curriculum Vitae
Jasenka Antunović Dunić, Ph.D. Senior Assistant +385 31 399 936 315 / 3rd floor jasenka.antunovic[at] biologija.unios.hr [PDF]
Lidija Begović, Ph.D. Senior Assistant +385 31 399 936 315 / 3rd floor lidija.begovic[at] biologija.unios.hr [PDF]
Vera Cesar, Ph.D. Full Professor +385 31 399 938 317 / 3rd floor vera.cesar[at] biologija.unios.hr [PDF]
Ksenija Doboš Laboratory Technician +385 31 399 936 316 / 3rd floor ksenija.dobos[at] biologija.unios.hr [PDF]
Selma Mlinarić, Ph.D. Assistant Professor +385 31 399 936 315 / 3rd floor selma.mlinaric[at] biologija.unios.hr [PDF]
Obavještavamo Vas da se web stranica http://www.biologija.unios.hr/webbio neće više ažurirati.
Nove stranice Odjela za biologiju se nalaze na www.biologija.unios.hr