Laboratorij za molekularnu ekologiju

Ime Prezime Mjesto zaposlenja Telefonski broj Prostorija / Kat Elektronička pošta Životopis
Ljiljana Krstin, dr.sc. docent +385 31 399 909 318 / 3.kat ljiljana.krstin[at]biologija.unios.hr [PDF]
Zorana Katanić, dr.sc. viši asistent +385 31 399 908 318 / 3.kat zorana.katanic[at]biologija.unios.hr [PDF]