Opći podaci

Odjel za Biologiju djeluje u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Adresa ustanove: Ulica cara Hadrijana 8A, (Zgrada 3, Sveučilišni kampus), 31000 Osijek
Matični broj ustanove: 3049779
OIB ustanove: 78808975734
Žiro račun: 2500009-1402130208
IBAN: Hypo Alpe Adria Bank HR5425000091402130208
Fax: +385 31 399 939
Email: info{a}biologija.unios.hr

Odjel za biologiju registriran je za objavljenje slijedećih NKD djelatnosti

  • 80.30 Visoko obrazovanje
  • 73.10.1 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim znanostima
  • 73.10.2 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima

* Izvodi visokostručni rad i razvija vrhunsko stvaralaštvo

Akreditacijsku preporuku Agencije za znanost i visoko obrazovanje za Odjel za biologiju (PDF)

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Ljilja Radman, mag. oec.
lradman[at]biologija.unios.hr
+38531399937

Obavještavamo Vas da se web stranica http://www.biologija.unios.hr/webbio neće više ažurirati.
Nove stranice Odjela za biologiju se nalaze na www.biologija.unios.hr