Obavijesti

05.12.2017. ANNOUNCEMENT and call for abstracts
We are honoured to announce the FRIGYES KORÁNYI SCIENCE FORUM – RECOOP STUDENT CONFERENCE an international interdisciplinary student conference in medicine in co-organization of Frigyes Korányi College for Advanced Sciences (Semmelweis University) and Association for Regional Cooperation in the Fields of Health, Science and Technology (RECOOP HST Association, www.cedars-sinai.edu/Research /Research-Administration/Innovation-and-Technology-Management/)
Detalje o obavijesti pogledajte [PDF]
Detaljan poziv pogledajte [PDF]
29.11.2017. STUDENTI KOJI SU STEKLI PRAVO NA STEM STIPENDIJU
Studenti prve godine
Teodora Šimić
Studenti viših godina
Anita Ament, Ivona Arić, Ana Brtan, Marta Černi, Bruno Ćaleta, Ramona-Ana Davidović, Lucija Domjan, Matea Dujmović, Tamara Đerđ, Antea Đurić, Marina Hukelj, Doris Iličić, Bernard Jarić, Elena Jedvaj, Iva Jurčević, Kristina Košić, Adrian Kuzmanović, Tomislav Mandir, Dragica Marinčić, Elena Perić, Dominik Pinjuh, Jelena Plačković, Andrea Radić, Marija Rusković, Ramona Sekulić, Sara Šormaz, Marina Ugrin, Nera Vuić, Ivana Vukšić, Ana Zovko
28.11.2017. Obavijest studentima
Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata raspisao je Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj odnosno akademskoj 2017./2018. godini.
Tekst Natječaja kao i obrasci za prijavu nalaze se na sljedećoj internetskoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/vijesti/natjecaj-za-dodjelu-stipendija/1884.
28.11.2017. Obavijest studentima
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je rang-listu studenata koji su ostvarili pravo na STEM stipendiju. Studenti putem svoje jedinstvene identifikacijske oznake mogu provjeriti svoje mjesto na rang-listi. Studenti koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti primit će obavijest o ostvarivanju prava na državnu STEM stipendiju preko adrese elektroničke pošte evidentirane u sustavu AAI@EduHr. Ukoliko student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, mora u roku od 5 dana od slanja obavijesti (do 5. prosinca 2017.g. do 12:00 h) označiti izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja te upisati svoj IBAN žiro-računa. Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora. Ukoliko u navedenom roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju te će obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendiju dobiti sljedeći student na rang-listi ispod praga do ispunjenja kvote (3400 stipendija).
16.11.2017. Upitnik – Akademija regionalnoga razvoja i fondova EU
Akademija regionalnoga razvoja i fondova EU je projekt koji na godišnjoj razini provodi Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije s ciljem informiranja i educiranja studentske populacije o EU fondovima. ,
Cilj Akademije je osvijestiti studentsku populaciju o važnosti fondova EU kao jednog od najvažnijih izvora financiranja različitih razvojnih projekata te pružiti studentima znanja, vještine i alate potrebne za pripremu projektnih prijedloga.
Više informacija o samoj Akademiji možete pronaći na stranici www.strukturnifondovi.hr

Anketa koju Vam ovim putem dostavljamo se nalazi na poveznici: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ARRFEU_2018 , a sudjelovanje u ispunjavanju iste je dobrovoljno i anonimno te je za odgovaranje na pitanja potrebno najviše 5 minuta.

15.11.2017. Godišnja nagrada Hrvatske udruge genetičkih inženjera
Hrvatska udruga genetičkih inženjera (HUGI) objavljuje NATJEČAJ za dodjelu godišnje nagrade Hrvatske udruge genetičkih inženjera Zoran Zgaga za akademsku godinu 2016./2017. Detalje pogledajte ovdje. [PDF]
Popis tema i voditelja završnih radova
30.10.2017.
Popis tema i voditelja završnih radova, te prijavljenih studenata na Preddiplomskom studiju biologije ak. 2017 / 2018 god.preuzmite ovdje. [PDF]
05.09.2017.
Sveučilište u Osijeku objavljuje natječaj za dodjelu financijskih potpora iz ERASMUS+ programa (Ključne aktivnosti 1) za individualnu odlaznu mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka na inozemnim visokoškolskim ustanovama u ljetnom semestru akademske godine 2017/2018., te u svrhu obavljanja stručne prakse u inozemstvu u razdoblju 01.11.2017.-30.09.2018. Natječaj, upute za prijavu na natječaj i provedbu mobilnosti te prijavni obrasci dostupni su na web stranci: http://www.unios.hr/erasmus-ka1-mobilnost-2017-2018/
Nastavni kalendar za 2017/2018. akademsku godinu

[/titled_box]

21.06.2017. – Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji rad u području intelektualnog vlasništva

Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske objavljuje Natječaj za dodjelu nagrada za najbolje stručne i znanstvene radove iz područja intelektualnog vlasništva s ciljem jačanja svijesti o značaju intelektualnog vlasništva u znanstvenoj i akademskoj zajednici te poticanja na bavljenje tematikom intelektualnog vlasništva u znanstveno-istraživačkom i akademskom radu.
Detalje pogledajte ovdje.

02.02.2017.
Otvorene su prijave za 3. nacionalno natjecanje timova sastavljenih od studenata preddiplomskih i/ili diplomskih i/ili doktorskih studija Sveučilišta u Republici Hrvatskoj u kreiranju eko-inovativnih prehrambenih proizvoda- ECOTROPHELIA Hrvatska 2016. Svrha natjecanja je poticanje studentske inovativnosti i kreativnosti, stvaranje novih eko-inovativnih proizvoda temeljenih na studentskim idejama te njihov plasman i promocija na nacionalnom i europskom tržištu. Detalje možete pogledati ovdje.

21.11.2016.
Obavijest o raspisanom natječaju za stipendije Slobodne Države Bavarske za akademsku godinu 2017./2018. možete pogledati ovdje.

Popis tema i voditelja završnih radova
28.10.2016.
Popis tema i voditelja završnih radova, te prijavljenih studenata na Preddiplomskom studiju biologije ak. 2016 / 2017 god.preuzmite ovdje. [PDF]

25.10.2016.
Hrvatska udruga za međunarodnu razmjenu studenata prirodnih i tehničkih znanosti IAESTE CROATIA raspisala je natječaj za dodjelu stručne prakse u inozemstvu. Detalje natječaja možete pogledati na poveznici: www.iaeste.hr/natjecaj.

25.10.2016.
Pravilnik o pokriću troškova studentske prehrane možete pogledati na linku http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_09_120_2586.html

19.10.2016.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je na internetskoj stranici Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju (“Narodne novine”, br. 90/16.).
Pravilnik i uputu studentima možete pogledati na poveznici: http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=15025&sec=2263.
19.10.2016.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je na internetskoj stranici tekst javnog Natječaja za dodjeljivanje državnih stipendija za akademsku 2016./2017. godinu s priloženim dokumentima te važnim obavijestima za studente. Na linku http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=15027&sec=1933 možete vidjeti kompletnu natječajnu dokumentaciju.
Popis tema i voditelja završnih radova
09.03.2016.
Popis tema i voditelja završnih radova, te prijavljenih studenata na Preddiplomskom studiju biologije ak. 2015 / 2016 god.preuzmite ovdje. [PDF]
04.03.2015.
Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta osigurava studentima specijaliziranu opremu namijenjenu korištenju u prostorijama Ureda, kao i posudbu u svrhu korištenja u nastavi i pri izvršavanju svakodnevnih studentskih obveza.
U privitku dostavljamo dopis te popis opreme
Dopis preuzmite ovdje. [JPG]

Popis preuzmite ovdje. [JPG]

.

Studentska prehrana 11.09.2014.
Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenta (NN, broj 120/13 i 8/14) utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na potporu Ministarstva nadležnog za visoko obrazovanje za pokriće troškova prehrane studenata, vođenje evidencije korisnika potpore, uvjeti za pružanje usluge te obveze davatelja usluge prehrane studenata.
Na temelju pojedinačnih odluka ministra utvrđuje se pravo na prehranu razine 2, odnosno pravo na potporu za dva kompletna obroka dnevno, korisnicima koji imaju prebivalište ili boravište u mjestu koje je slabo prometno povezano s mjestom studiranja.
Pogledajte detaljno na Stranicama Ministarstva Obrazovanja i Športa

19.02.2014.
Odluka o priznavanju materinjeg jezika položenog u sklopu inozemnog vanjsko vrednovanog završnog ispita (državne mature) umjesto Hrvatskog jezika položenog u sklopu državne mature u RH.

Ostale obavijesti

13.12.2017.
Ispiti iz ORGANSKE KEMIJE 2 održati će se 14.12.2017. od 10-12h na Rektoratu.

13.12.2017.
Rezultati pismenog ispita iz Biokemije 2 održanog 8.12.2017.
Magdalena Lucić 17/25 dobar (3), Mario Šimić 12/25 nedovoljan (1),Žanet Bilić 11,5/25 nedovoljan (1), Krešimir Mandić 10,5/25 nedovoljan (1), Milica Nedeljković 9/25 nedovoljan (1), Ruben Samuel Zečević 2/25 nedovoljan (1)
Usmeni ispit održat će se u petak (15.12.2017.) s početkom u 11:00 u prostoriji br. 408.

11.12.2017.
Rezultati Izvanrednog zimskog ispitnog roka kod doc.dr.sc. V. Pavić:
Opća (1) i anorganska (1) kemija :
Ivana Grabovac 8/10 vrlo dobar 4
Morena Matanović 2,5/10 nedovoljan 1
Organska kemija (1):
Manuela Mustafi 4,5/10 nedovoljan
Usmeni dio ispita za studenticu Ivanu Grabovac održati će se u utorak 12.12.2017. godine u 9:00 sati u prostoriji 311.

08.12.2017.
Obavijest studentima II. godine preddiplomskog studija Biologija
Kolokvij iz kolegija Alge, gljive i lišajevi održat će se u utorak 12. prosinca 2017. u predavaonici 201 u 9:00 h (studenti grupa A, B i C) i 10:00 h (studenti grupa D i E).

08.12.2017.
Rezultati pismenog dijela ispita iz kolegija Beskralježnjaci i Evolucija održanog 7.12.2017. preuzmite ovdje. [PDF]
. Usmeni dio ispita za studente: Suzana Blažanović, Marko Papac, Karolina Poljak, Anja Bošnjaković, Ivan Drnasin, Antea Đurić i Marina Hukelj održat će se u ponedjeljak 11.12.2017. godine u 14:00 sati u prostoriji 303. Usmeni dio ispita za studente: Andrej Kiseljev, Dunja Šimić, Filip Kasač, Dajana Kujundžić, Maja Petrović i Tena Plavac održat će se u utorak 12.12.2017. godine u 11:00 sati u prostoriji 320.

07.12.2017.
Obrana diplomskog ispita studentice Marine Kopić, održati će se dana 13.12.2017. na Odjelu za biologiju sa početkom u 14:00 h u predavaonici 201 na II katu.
Naslov teme diplomskog rada: “Utjecaj uklanjanja lišća na antioksidacijsku i antibakterijsku aktvnost ekstrakata pokožice grožđa sorti Frankovka i Merlot (Vitis vinifera L.)”.

05.12.2017.
Pismeni ispit iz predmeta Mikrobiologija i Stablašice održat će se 6.12.2017. godine u 12.00h u prostoriji 304.

04.12.2017.
Izvanredni zimski ispitni rok kod doc.dr.sc. V. Pavić održati će se 6.12.2017. u 9 h u prostoriji 311.

04.12.2017.
Obrana diplomskog ispita studentice Anje Petek, održati će se dana 12.12.2017. na Odjelu za biologiju sa početkom u 14:00 h u predavaonici 201 na II katu.
Naslov teme diplomskog rada: “Utjecaj različitih oblika selena na biomarkere oksidacijskog stresa u gujavici Eisenia andrei”.

01.12.2017.
Pismeni ispiti kod doc.dr.sc. Alme Mikuška i doc.dr.sc. Mirte Sudarić Bogojević održat će se u utorak 05.12.2017. u 14:00 sati u učionici br.
201.

29.11.2017.
Izvanredni ispitni rok (pismeni dio ispita) kod prof. dr. sc. Jasne Vidaković održat će se u četvrtak 7.12.2017. u prostoriji 319 od 14 do 16 sati.

29.11.2017.
Rezultate kolokvija iz kolegija Organska kemija 1 održanog 28. 11. 2017. g preuzmite ovdje. [PDF]

28.11.2017.
Obrana diplomskog ispita studenta Ivana Turinskog, održati će se dana 05.12.2017. na Odjelu za biologiju sa početkom u 11:00 h u predavaonici 201 na II katu.
Naslov teme diplomskog rada: “Međudjelovanje velikih predatora Hrvatske-eurazijskog risa (Lynx lynx L.) i sivog vuka (Canis lupus L.) – kroz odnose predacije i kompeticije”

24.11.2017.
Obavještavaju se studenti da će se seminar za kolokvij iz kolegija Organska kemija 1 održati 28. 11. 2017. (UTORAK) godine na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u 8.00 h. u predavaonici P-2 i P-3. Na kolokvij je potrebno ponijeti arak trgovačkog papira i prijaviti se do petka 24.11. do 12 h.
Valentina Bušić

16.11.2017.
Ispravak Kolokvija Mjere sigurnosti i laboratorijsko posuđe iz Osnovnog praktikuma opće kemije održati će se 22.11.2017. u 17h u predavaonici 304.
Nadoknada predavanja iz Opće (1) i anorganske (1) kemije održati će se 14.12. 2017. u 10 h u predavaonici 201.
06.11.2017.
Rezultate pismenog dijela ispita iz kolegija Evolucija održanog 6.11.2017. godine preuzmite ovdje. [PDF]

02.11.2017.
Ispitni rok (pismeni dio ispita) za apsolvente i ponavljače kod prof. dr. sc. Jasne Vidaković održat će se u ponedjeljak 6.11.2017. u prostoriji 201 od 17:00 do 19:00 sati.

23.10.2017.
Obrana diplomskog ispita studentice Nikoline Bek, održati će se dana 31.10.2017. na Odjelu za biologiju sa početkom u 13:00 h u predavaonici 201 na II katu.
Naslov teme diplomskog rada: : ”Struktura i dinamika mikrofitskih zajednica vodenih biotopa u različitim ekološkim uvjetim”

20.10.2017.
Obrana diplomskog ispita studentice Kristine Kovačević, održati će se dana 31.10.2017. na Odjelu za biologiju sa početkom u 12:00 h u predavaonici 201 na II katu.
Naslov teme diplomskog rada: “Struktura fitoplanktona u Kopačkom jezeru u ljetnom i zimskom razdoblju”

19.10.2017.
Obrana diplomskog ispita studentice Nikoline Stjepanović, održati će se dana 26.10.2017. na Odjelu za biologiju sa početkom u 12:00 h u predavaonici 319 na III katu.
Naslov teme diplomskog rada: „Utjecaj herbicida na molekularne biomarkere kod gujavice vrste Dendrobaena veneta (Rosa, 1886)“.

Obrana diplomskog ispita studentice Martine Gucek, održati će se dana 30.10.2017. na Odjelu za biologiju sa početkom u 14:00 h u predavaonici 319 na III katu.
Naslov teme diplomskog rada: “Ovisnost usvojenosti nastavnog sadržaja i istraživačkog učenja Biologije kod učenika srednje škole“.

Obrana diplomskog ispita studentice Anastazije Školka, održati će se dana 30.10.2017. na Odjelu za biologiju sa početkom u 15:00 h u predavaonici 319 na III katu.
Naslov teme diplomskog rada: “Fitoplankton i fizikalno-kemijski čimbenici melioracijskih kanala Kopačkog rita“.

17.10.2017.
Obavijest studentima 2. godine Preddiplomskog sveučilišnog studija: Biologija
Predavanja iz kolegija Organska kemija 2 neće se održati 20.10. i 27.10. 2017. godine.

12.10.2017.
Kolokviji iz kolegija Ekologija mora održati će se 07.11. 8:00-9:00h u prostoriji 307; 01.12. 9:00-10:00 h u prostoriji 201; 19.12. 11:00-12:00 u prostoriji 319.

09.10.2017.
Kolokvij Mjere sigurnosti i laboratorijsko posuđe iz Osnovnog praktikuma opće kemije održati će se 18.10.2017. u 17h u predavaonici 201.

29.09.2017.
Mole se studenti preddiplomskog studija (I. godina 2016./2017.) koji su položili ispit iz kolegija Morfologija biljaka da u ponedjeljak 2. listopada 2017. tijekom dana dođu po svoje herbarije u sobu 208.

27.09.2017.
Konzultacije kod doc. dr. sc. Martine Medvidović-Kosanović iz Praktikuma fizikalne kemije održati će se 3.10.2017. godine u 10:00h.

22.09.2017.
Rezultate pismenih ispita kod doc.dr.sc. V. Pavić održanih 20.09.2017. preuzmite ovdje. [PDF]

21.09.2017.
Rezultate pismenog dijela ispita iz kolegija Beskralježnjaci i Evolucija održanog 21.9.2017. preuzmite ovdje. [PDF]

21.09.2017.
Usmeni dio ispita iz kolegija Beskralježnjaci i Evolucija kod prof. dr. sc. Jasne Vidaković održat će se u petak 22.9.2017. godine u 10:00 sati u prostoriji 320 za studente koji tog dana nemaju drugih ispitnih rokova i mogu pristupiti usmenom ispitu. Ostali studenti koji su pristupili pismenom dijelu ispita trebaju doći na usmeni ispit u ponedjeljak 25.9.2017. godine u 10:00 sati u prostoriju 320.

21.09.2017.
Pismeni ispit iz kolegija Biokemija 1, Biokemija 2, Biokemija 3 i Geneticko inzenjerstvo održat će se u petak, 22. rujna 2017. godine s početkom u 12:30, u prostoriji broj 319.

21.09.2017.
Usmeni dio ispita iz Kvantitativne biologije 1 u 21.09.2017. u 10sati, a Animalne fiziologije 1 u 12 sati.

21.09.2017.
Rezultate pismenog ispita iz predmeta Stablašice preuzmite ovdje. [PDF]

20.09.2017.
Pismeni i usmeni ispit iz kolegija izv. prof. dr. sc. Mihaljević održat će se u petak 22. rujna 2017. u 10:00 sati (soba 209).

Pismeni ispit iz kolegija doc. dr. sc. Stevića održat će se u petak 22. rujna 2017. u 9:00 sati (prostorija 301).

Pismeni ispit iz kolegija Anatomija biljaka održat će se u petak 22. rujna 2017. u 8:00 sati (prostorija 301). Usmeni ispit održat će se istog dana od 10:00 sati.

Pismeni ispit iz kolegija Morfologija biljaka održat će se u petak 22. rujna 2017. u 9:00 sati (prostorija 301). Usmeni ispit održat će se istog dana od 12:30 sati.

19.09.2017.
Pismeni ispit kod doc. dr. sc. Gorana Palijana biti će održan u četvrtak 21. 09. 2017. u 11 h u prostoriji 201.

19.09.2017.
Pismeni ispit iz predmeta Stablašice održat će se u srijedu 20.9.2017. godine u 11.00h u predavaonici 201.

18.09.2017.
Pismeni dio ispita iz predmeta Animalna fiziologija 1, Kvantitativna biologija 1 i Kvantitativna biologija 2 održat će se u srijedu 20. rujna u predavaonici 319 s početkom u 10 sati.

18.09.2017.
OBAVIJEST STUDENTIMA
Pismeni ispiti iz kolegija prof. dr. sc. Cesar: Biologija stanice, Genetika i Fizikalni temelji instrumentalnih metoda u biologiji održat će se 22.9.2017. u učionici 319 s početkom u 10.00 sati.

18.09.2017.
Pismeni ispit kod izv. prof. dr. sc. Janje Horvatić održat će se 22. 09. 2017. godine (petak) u sobi 201 od 9 do 11 sati.

18.09.2017.
OBAVIJEST STUDENTIMA

Pismeni ispiti iz predmeta Ekologija životinja, Opća ekologija, Anatomija i morfologija kukaca, Hematofagni člankonošci, Ekološki sustavi održat će se 21. rujna 2017., u terminu od 8 do 10 sati u sobi 319.
Osijek, 18. rujna 2017.
Prof.dr.sc. Stjepan Krčmar

15.09.2017.
Pismeni ispiti kod doc.dr.sc. Alme Mikuška i doc.dr.sc. Mirte Sudarić Bogojević održat će se u utorak 19.09.2017. u 9:00 sati u učionici br. 201.

13.09.2017..
Ispitni rok kod doc.dr.sc. V. Pavić održati će se 20.9.2017. u 09:00 h u 201.

13.09.2017.
Rezultate ispita iz Zoogeografije održanog 12.9.2017. preuzmite ovdje. [PDF]

Usmeni ispit će se održati 14.09.2017. u 09:00h.

12.09.2017.
Odluku o dopuni odluke ousvajanju tema završnih radova za akademsku 2016/2017. preuzmite ovdje. [PDF]

11.09.2017.
Pismeni ispiti iz predmeta kod prof.dr.sc. Enriha Merdića i doc.dr.sc. Nataše Turić održati će se 12. rujna 2017. godine u predavaoni 201 s početkom u 09.00 sati.

07.09.2017.
Rezultate pismenog ispita iz kolegija Beskralježnjaci i Evolucija održanog 07.09.2017. preuzeti ovdje. [PDF]

07.09.2017.
Rezultate pismenog ispita iz Kvantitativne biologije održanog 6.9.2017. godine. preuzeti ovdje. [PDF]

07.09.2017.
Pismeni ispit iz kolegija Biokemija 1, Biokemija 2, Biokemija 3, Genetičko inženjerstvo i Eksperimentalne biokemijske tehnike održat će se u petak, 8.9.2017. godine s početkom u 13:00.

07.09.2017.
Rezultate pismenih ispita kod doc.dr.sc. V. Pavić održanih 06.09.2017. preuzeti ovdje. [PDF]

06.09.2017.
Ispiti kod doc. dr. sc. Gorana Palijana će biti održani 07. 09. 2017. od 10 do 12 sati u prostoriji 319.

06.09.2017.
Pismeni ispiti iz kolegija doc. dr. sc. Dubravke Čerba će se održati u petak 8.9.2017. od 8 do 10h u prostoriji 303.

06.09.2017.
Termin kolokvija iz kolegija Organske kemija 1 održat će se dana 19.9 2017. godine u predavaonici broj 1 u vremenu od 8-9.00 h. Na kolokvij je potrebno ponijeti arak trgovačkog papira.

06.09.2017.
Pismeni ispit iz kolegija izv. prof. dr. sc. Mihaljević održat će se u petak 8. rujna 2017. u 9:00 sati (predavaonica 201). Usmeni ispit održat će se u ponedjeljak 11. rujna 2017. u 10:00 sati.

06.09.2017.
Pismeni ispit iz kolegija doc. dr. sc. Stevića održat će se u petak 8. rujna 2017. u 9:00 sati (predavaonica 201).

06.09.2017.
Pismeni ispit iz kolegija Anatomija biljaka održat će se u petak 8. rujna 2017. u 8:00 sati (predavaonica 201). Usmeni ispit održat će se istog dana od 10:00 sati.

06.09.2017.
Pismeni ispit iz kolegija Morfologija biljaka održat će se u petak 8.rujna 2017. u 9:00 sati (predavaonica 201). Usmeni ispit održat će se istog dana od 11:30 sati.

05.09.2017.
Pismeni ispit kod izv. prof. dr. sc. Janje Horvatić održat će se 8. 09. 2017. godine (petak) u sobi 201 od 9-11 sati.

05.09.2017.
OBAVIJEST STUDENTIMA
Pismeni ispiti iz kolegija prof. dr. sc. Cesar: Biologija stanice, Genetika i Fizikalni temelji instrumentalnih metoda u biologiji održat će se 8.9.2017. u učionici 319 s početkom u 10.00 sati.

05.09.2017.
Pismeni ispit iz ispitnog roka prof. Hackenbergera iz svih predmeta održat će se 06.09. u predavaonici 201 s početkom u 11 sati.

05.09.2017.
Usmeni ispit iz predmeta Stablašice za studente koji su ispit položili preko kolokvija održat će se u četvrtak, 7.9.2017. godine u 10h. Ostali studenti bit će naknadno obaviješteni o terminu usmenog ispita.

05.09.2017.
Ispiti iz ORGANSKE KEMIJE 2 održati će se 07.09.2017. od 8-10h na PTF-u u predavaonici P1.

05.09.2017.
Obavijest studentima 2. godine preddiplomksog studija!
Studenti: Irena Horvatinčić, Fabijan Iljkić, Antun Kausal, Andrej Kiseljev, Vedrana Majstorović i Dominik Pinjuh trebaju podići pregledane terenske priručnike kako bi ih ispravili i stekli pravo na potpis iz Terenske nastave II – zoologija.

Studenti: Karlo Fleis, Irena Horvatinčić i Fabijan Iljkić trebaju se javiti radi dogovora termina usmenog ispita.
Ostali studenti koji još moraju predati ispravljene priručnike (a javili su se mailom), trebaju to učiniti što prije.
Za predaju i podizanje priručnika, studenti se trebaju javiti u LABORATORIJ ZA VODENE BESKRALJEŽNJAKE – soba 202.
Studenti koji su ostvarili pravo na potpis iz Terenske nastave, moći će ga dobiti od 14. – 27.9.2017.

03.09.2017.
Pismeni ispiti iz predmeta Stablašice i Imunologija održat će se 6. rujna 2017. u predavaonici 201 s početkom u 11h.

01.09.2017.
OBAVIJEST STUDENTIMA
Pismeni ispiti iz predmeta Ekologija životinja, Opća ekologija, Anatomija i morfologija kukaca, Hematofagni člankonošci, Ekološki sustavi održat će se 7. rujna 2017., u terminu od 8 do 10 sati u sobi 319.
Osijek, 1. rujna 2017.
Prof.dr.sc. Stjepan Krčmar

01.09.2017.
Obavještavaju se studenti da će se kolokvij iz kolegija Organska kemija 1 održati dana 4. rujna 2017. g u terminu 10-11 h u predavaonici broj 2 Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku (F. Kuhača 18). Na kolokvij je potrebno ponijeti arak trgovačkog papira i kemijsku olovku.

31.08.2017.
Pismeni dio ispita iz kolegija prof. dr. sc. Jasne Vidaković održati će se 07.09. od 9 do 11 h u predavaonici 201 i 21.09. od 9 do 11 h u predavaonici 201.

31.08.2017.
Jesenski ispitni rok kod doc.dr.sc. V. Pavić održati će se 6.9.2017. u 9 h u 201.

30.08.2017.
Pismeni ispit iz kolegija NEUROBIOLOGIJA održat će se 31.8.2017. (četvrtak) s početkom u 11:00 sati u predavaonici 307.

29.08.2017.
Rezultate ispita iz Zoogeografije održanog 29.8.2017. preuzeti ovdje. [PDF]

Usmeni dio ispita kod prof.dr.sc. Enriha Merdića održati u četvrtak (31.8.2017.) u 2 grupe (prva grupa u 8:00, prvih 6 studenata, druga grupa u 9:00, ostali studenti) prema popisu u tablici.

29.08.2017.
Pismeni ispiti kod doc.dr.sc. Alme Mikuška i doc.dr.sc. Mirte Sudarić Bogojević održat će se u utorak 05.09.2017. u 9.00 sati u učionici 201.

28.08.2017.
Pismeni ispiti iz predmeta kod prof.dr.sc. Enriha Merdića i doc.dr.sc. Nataše Turić održati će se 29. kolovoza 2017. godine u predavaoni 319 s početkom u 09.00 sati.

12.07.2017.
Rezultate pismenih ispita kod doc.dr.sc. V. Pavić održanih 12.07.2017. preuzeti ovdje. [PDF]

11.07.2017.
Ljetni ispitni rok kod doc.dr.sc. V. Pavić održati će se u srijedu 12.7. 2017. u 8 h u predavaonici 201.

10.07.2017.
Pismeni ispit iz IMUNOLOGIJE odrzat ce se 12.7. u prostoriji 201 s pocetkom u 11:00h.

10.07.2017.
Rezultati pismenog dijela ispita iz kolegija Beskralježnjaci i Evolucija održanog 10.7.2017. godine te raspored održavanja usmenog dijela ispita nalaze se u privitku. Usmeni dio ispita će se umjesto u utorak, srijedu i četvrtak (11., 12. i 13.7.2017. godine) održati u srijedu, četvrtak i petak (12., 13. i 14.7.2017. godine) prema rasporedu koji možete preuzeti ovdje. [PDF]

10.07.2017.
Obavijest studentima 2. godine preddiplomskog studija Biologija!
Studenti koji nisu preuzeli priručnike i radne zadatke iz kolegija Terenska nastava 2 – zoologija mogu ih preuzeti kod dr.sc. Barbare Vlaičević u periodu od srijede do petka (12. – 14.7.2017.) (osim utorka 11.7.2017.) između 9 i 14 sati.

10.07.2017.
Obavijest studentima 2. godine preddiplomskog studija Biologija!
Priručnike i radne zadatke iz kolegija Terenska nastava 2 – zoologija studenti mogu preuzeti tijekom ovog tjedna, između 10. i 14.7.2017. godine, u vremenu od 9 do 14 sati u prostoriji 202 ili 206

06.07.2017.
Ispit iz Organske kemije 2 položili su: Josip Komljenović, Neven Tripić, Dominik Pinjuh, Ivan Sirovica.
Nisu položili: Marina Đurić, Lidija Ribić, Lucija Domjan, Paula Stančin.
Usmeni dio ispita će se održati 11.07.2017. u 8 sati na PTF-u.

06.07.2017.
Rezultate pismenog ispita iz Organska kemija 1 održanog dana 06.07.2017. preuzmite ovdje. [PDF]

05.07.2017.
Rezultate pismenog ispita iz Kvantitativne biologije održanog 05.07.2017. preuzmite ovdje. [PDF]

05.07.2017.
Obavještavaju se studenti da će se kolokvij iz seminara iz kolegija Organska kemija 1 održati dana 6. srpnja 2017. g. (četvrtak) od 8.00 do 9.00 h na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu (F. Kuhača 18) u predavaonici broj 5. Na kolokvij je obvezno ponijeti arak trgovačkog papira i kemijsku olovku.

04.07.2017.
Pismeni ispiti kod izv.prof.dr.sc. Branimira K. Hackenbergera održat će se 5.7.2017. (srijeda) s početkom u 10 sati.

04.07.2017.
Pismeni ispit kod izv. prof. dr. sc. Janje Horvatić održat će se 07. 07. 2017. godine (petak) u prostoriji 201 od 9 do 11 sati.

03.07.2017.
OBAVIJEST STUDENTIMA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA BIOLOGIJE
Pismeni ispiti iz predmeta Ekologija životinja, Opća ekologija, Hematofagni člankonošci, Anatomija i morfologija kukaca održat će se 6. srpnja 2017. godine u sobi 201 s početkom u 8 sati. Pismeni dio ispita traje od 8 do 10 sati.
U Osijeku, 3. srpnja 2017.
Prof.dr.sc. Stjepan Krčmar

02.07.2017.
Pismeni ispit iz kolegija doc. dr. sc. Stevića održat će se u utorak 4. srpnja 2017. u 8:00 sati u predavaonici 201.

Obavijesti za studente I. godine preddiplomskog studija Biologija
Pismeni ispit iz kolegija Anatomija biljaka održat će se u utorak 4. srpnja 2017. u 8:00 sati u predavaonici 201.

Pismeni ispit iz kolegija Morfologija biljaka s terenskom nastavom održati će se u utorak 4. srpnja 2017. u 9:00 sati u predavaonici 201.

30.06.2017.
Pismeni ispiti kod doc.dr.sc. Alme Mikuška i doc.dr.sc. Mirte Sudarić Bogojević održat će se u utorak 04.07.2017. u 11.00 sati u učionici 201.

30.06.2017.
Rezultate kolokvija iz seminara iz kolegija iz Organske kemije 1 održanog 29. lipnja 2017. preuzmite ovdje. [PDF]

30.06.2017.
Pismeni ispit iz kolegija Biokemija 1, Biokemija 2, Biokemija 3, Genetičko inženjerstvo i Eksperimentalne biokemijske tehnike održat će se u ponedjeljak, 3. srpnja 2017. godine s početkom u 9:00, u prostoriji 319.

29.06.2017.
Rezultate pismenih ispita kod doc.dr.sc. V. Pavić održanih 28.06.2017. preuzmite ovdje. [PDF]

27.06.2017.
Rezultate ispita iz Zoogeografije održanog 27.6.2017. preuzmite ovdje. [PDF]

Usmeni dio ispita kod prof. Merdića održati u četvrtak (29.6.2017.) u 2 grupe (prva grupa u 8:30, prvih 7 studenata, druga grupa u 12:00, drugih 7 studenata) te u petak (30.6.2017.) preostalih 6 studenata prema popisu u tablici.

27.06.2017.
Rezultate ispita iz Opće zoologije održanog 27.6.2017. preuzmite ovdje. [PDF]

Usmeni dio ispita iz Opće zoologije održati će se u srijedu 28.6. 2017. godine u 9.30 sati u sobi br. 222.

27.06.2017.
Ispit iz IMUNOLOGIJE održati će se u srijedu 28.06.2017. u 10,00 sati. Molimo studente da dođu pred laboratorij za biokemiju na III katu.

26.06.2017.
Ispiti kod doc. dr. sc. G. Palijana će biti održani u utorak 27. 06. 2017. u učionici 201 od 9 do 11 h.

26.06.2017.
Ispit iz Organske kemije 2 položili su: Josip Komljenović, Milica Nedeljković, Dominik Pinjuh
Nije položio Ivan Sirovica.
Usmeni ispit će biti 29.06.2017. u 8.30 na PTF-u.

26.06.2017.
Pismeni ispiti iz predmeta kod prof.dr.sc. Enriha Merdića i doc.dr.sc. Nataše Turić održati će se 27. lipnja 2017. godine u predavaoni 319 s početkom u 8.30 sati.

26.06.2017.
Obavijest studentima 1. godine Diplomskog sveučilišnog studija Biologija (smjer znanstveni)!
Ispit iz kolegija Ekologija kopnenih voda kod izv. prof. dr. sc. Melite Mihaljević i prof. dr. sc. Jasne Vidaković održat će se u petak 30.6.2017. godine s početkom u 13:00 sati u prostoriji 201.

21.06.2017.
Rezultate kolokvija iz kolegija Organska kemija 1 održanog dana 21. lipnja 2017. preuzmite ovdje. [PDF]

20.06.2017.
Rzultate pismenog ispita iz Kvantitativne biologije održanog 14. lipnja 2017. preuzmite ovdje. [PDF]

20.06.2017.
Obavijest studentima!
Pismeni ispiti iz kolegija doc. dr. sc. Dubravke Čerba će se održati u petak 23.6., od 9 do 11 h u predavaonici 201 i u četvrtak 13.7., od 9 do 11 h u predavanoici 201.

19.06.2017.
Kolokvij iz seminara iz kolegija Organska kemija
Obavještavaju se studenti da će se kolokvij iz seminara iz kolegija Organska kemija održati dana 21. lipnja 2017. godine u terminu od 10-11.00 sati na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu (F. Kuhača 18) u predavaonici 2. Na kolokvij je potrebno donijeti arak TRGOVAČKOG papira.

19.06.2017.
Ispiti iz ORGANSKE KEMIJE 2 održati će se 21.06.2017. od 8-10h na PTF-u u laboratoriju za organsku kemiju.

19.06.2017.
Obavijest studentima prve godine Preddiplomskog studija
Pismeni dio ispita iz kolegija Anatomija biljaka održat će se 20.06. 2017. godine u sobi 201 u 8 sati.
Pismeni dio ispita iz kolegija Morfologija biljaka s terenskom nastavom održat će se 20.06.2017. godine u sobi 201 u 9 sati.

5.06.2017.
Rezultate pismenog dijela ispita iz predmeta Animalna fiziologija 1:
preuzmite ovdje. [PDF]

Usmeni dio ispita održati će se u petak 16.06. s početkom u 11 sati. Svi studenti trebaju pristupiti usmenom dijelu ispita.

14.06.2017.
Ocjene pismenog dijela ispita iz kolegija Beskralježnjaci i Evolucija održanog 14.6.2017. preuzmite ovdje. [PDF]
. Na usmeni dio ispita trebaju doći SVI STUDENTI prema rasporedu:
19.6.2017. (ponedjeljak) u 10 sati u prostoriji 320: Ana Oršolić, Valentina Hertelendi, Kristian Pavošević
20.6.2017. (utorak) u 10 sati u prostoriji 320: Marija Jovanovac, Žanet Bilić, Marija Grgurević, Marija Martinović

13.06.2017.
Rezultati pismenog ispita iz Biokemije 2:
1. Ines Kligl (16/25 dovoljan (2))
2. Luka Stazić (13/25 dovoljan (2))
3. Paula Stančin (12/25 nedovoljan (1))
4. Antea Đurić (7/25 nedovoljan (1))
Usmeni ispit je u srijedu (14.6.2017.) u 12:00 u prostoriji 309.

13.06.2017.
OBAVIJEST STUDENTIMA
Pismeni ispiti 19. lipnja 2017. godine iz kolegija Opća ekologija, Ekologija životinja, Anatomija i morfologija kukaca, Hematofagni člankonošci održat će se od 8 do 10 sati u sobi 319 na trećem katu Odjela za biologiju.
U Osijeku, 13. lipnja 2017.
prof.dr.sc. Stjepan Krčmar

12.06.2017.
Redovni ljetni ispitni rokovi kod prof. dr. sc. Jasne Vidaković održat će se u srijedu 14.06.2017. i u ponedjeljak 10.07.2017. u prostoriji 201 od 9 do 11 sati. U navedeno vrijeme održat će se pismeni dio ispita, a usmeni dio prema dogovoru s nastavnikom.

12.06.2017.
Pismeni ispiti iz predmeta kod prof.dr.sc. Enriha Merdića i doc.dr.sc. Nataše Turić održati će se 13.lipnja 2017. godine u predavaoni 307 i 320 s početkom u 9.00 sati.

12.06.2017.
Pismeni ispiti kod doc.dr.sc. Mirte Sudarić Bogojević i doc.dr.sc. Alme Mikuška održat će se u utorak 20.06.2017. u 11.00 sati u učionici 201.

12.06.2017.
Pismeni ispiti kod izv.prof.dr.sc. Branimira K. Hackenbergera održat će se 14.06.2017. (srijeda) prema slijedećem rasporedu:
Kvantitativna biologija 1 i Kvantitativna biologija 2 – od 11 h u predavaonici 319
Molekularna ekotoksikologija, Ekotoksikologija, Ekofiziologija, Animalna fiziologija 1 – od 11 sati u predavaonici 201

12.06.2017.
Ispiti kod doc. dr. sc. Gorana Palijana će se održati 13. 06. 2017. u 11:00 h u prostoriji 319.

12.06.2017.
Ljetni ispitni rok kod doc.dr.sc. V. Pavić održati će se u srijedu 28.6. 2017. u 8 h u predavaonici 201.

12.06.2017.
Ispit iz kolegija Alge, gljive i lišajevi održat će se u utorak 13. lipnja 2017. u 10:00 sati (soba 209).

10.06.2017.
Pismeni ispit kod doc.dr.sc. Rosemary Vuković, održat će se 12.6.2017. (ponedjeljak) u 10:00 u prostorijama 201 i 307.

10.06.2017.
Pismeni ispit kod izv. prof. dr. sc. Janje Horvatić održat će se 14. 06. 2017. godine (srijeda) u prostoriji 319 od 9 do 11 sati.

05.06.2017.
Pismeni ispiti kod prof. Cesar (Fizikalni temelji instrumentalnih metoda u biologiji, Biologija stanice i Genetika) će se odžati u ponedjeljak, 12.6.2017. u 8h u predavaonici 201 te u ponedjeljak, 10.7.2017. u 11h u predavaonici 201.

05.06.2017.
Obavijest studentima I. godine Diplomskog sveučilišnog studija Biologije (smjer: znanstveni)
U četvrtak 8.06.2017. će grupa B započeti s praktikumom iz kolegija Ekologija kopnenih voda u 9:00 h (umjesto u 8:00 h) u prostoriji 301. Grupa A započinje s praktikumom u 11:00 h u prostoriji 301.

01.06.2017.
Obavijest studentima 1. godine preddiplomskog studija Biologija
Drugi dio terenske nastave iz kolegija Morfologija biljaka s terenskom nastavom održat će se u petak 2. lipnja 2017. godine. Sastanak je u 7:45 sati u Perivoju kralja Petra Krešimira IV (prema dogovoru). Mole se studenti da na teren ponesu osnovnu terensku opremu (prema uputama).

29.05.2017.
Obavijest studentima 3. godine Preddiplomskog studija biologije!
Popis tema za seminarski rad iz kolegija Evolucija (teme vezane za Ledeno doba) za studente iz grupe 2 pogledajte ovdje [PDF] Seminarski rad studenti trebaju predati u petak 2.06.2017. godine.

29.05.2017.
Obavijest studentima 3. godine Preddiplomskog studija biologije!
Termini održavanja preostalih seminara iz kolegija Evolucija te popis studenata koji trebaju biti prisutni u određenom terminu pogledajte ovdje [PDF]
Na seminaru je potrebno imati kutu i krpu.

25.05.2017.
Pismeni ispit za apsolvente i ponavljače kod izv. prof. dr. sc. Janje Horvatić održat će se 26. 05. 2017. godine (petak) u prostoriji 306 od 11 do 13 sati.

25.05.2017.
Obavijest za studente 2. godine diplomskog studija Zaštita prirode i okoliša
Predavanje prof. Antonića iz kolegija Procjena utjecaja na prirodu i okoliš 29.5.2017. (ponedjeljak) za studente 2. godine diplomskog studija Zaštita prirode i okoliša održat će se istog dana u 15:00 sati (predavaonica 319).

25.05.2017.
Obavijest studentima 1. godine preddiplomskog studija Biologije
Terenski dio nastave u PP Kopački rit iz kolegija Morfologija biljaka s terenskom nastavom održat će se u petak 26. svibnja 2017. godine. Studenti trebaju biti ispred zgrade Odjela za biologiju u 7:45 sati. Mole se studenti da na teren ponesu osnovnu terensku opremu (prema uputama) te prikladnu odjeću i obuću.

23.05.2017.
Obavijest studentima 3. godine Preddiplomskog studija biologije!
Termini održavanja usmenog dijela ispita iz kolegija Evolucija (ak. god. 2016./2017.) za studente koji su putem kolokvija položili pismeni dio ispita:

 • 24.05.2017. u 10 sati u prostoriji 319: Pandurović Tea, Plander Marko, Kligl Ines, Đurić Marina
 • 25.05.2017. u 11 sati: Komljenović Josip, Kristić Tea
 • 30.05.2017. u 11 sati u prostoriji 307: Anić Petra, Đermanović Matea, Žigrović Dora,Vlašiček Ivan, Oršulić Antonia, Bradarić Nikolina
 • 02.06.2017. u 10 sati: Galinović Tea, Zovko Ana

Studenti kojima nije navedena prostorija u kojoj će se održati usmeni dio ispita trebaju se javiti u navedeno vrijeme prof. dr. sc. Jasni Vidaković ili asistentici Barbari Vlaičević u prostoriju 206.
Svi studenti moraju na usmeni dio ispita ponijeti napisan seminarski rad na odabranu temu.

22.05.2017.
Obrana diplomskog ispita studenta Marka Moslavca, održati će se dana 30.05.2017. na Odjelu za biologiju sa početkom u 13:00 h u predavaonici 319 na III katu.

Naslov teme diplomskog rada:
“Utjecaj izoproturona na vodenu leću Lemna minor L. u kontinuiranom i pulsnom izlaganju“

17.05.2017.
Obavijest studentima 3. godine Preddiplomskog studija biologije!
Rezultati sva 4 kolokvija te prosječna ocjena kolokvija iz kolegija Evolucija pogledajte ovdje [PDF]. Studenti koji imaju prosječnu ocjenu 4.00 ili višu oslobođeni su pismenog dijela ispita.

10.05.2017.
Obavijest studentima 3. godine Preddiplomskog studija biologije!
U subotu 13.05.2017. održat će se terenska nastava u Krapini – posjet Muzeju krapinskih neandertalaca. Okupljanje je predviđeno u 6:40 sati ispred studentskog doma u Sveučilišnom kampusu. Posjet Muzeju dogovoren je u 13:40 sati. Povratak u Osijek predviđen je u večernjim satima.

10.05.2017.
Rezultate prvog djelomičnog pisanog ispita iz Organske kemije 1 održanog 4.5.2017. pogledajte ovdje [PDF]

05.05.2017.
Obavijest studentima 3. godine Preddiplomskog studija biologije!
Rezultate 3. kolokvija iz kolegija Evolucija održanog 04.05.2017. godine pogledajte ovdje [PDF]

04.05.2017.
Obavijest studentima 3. godine Preddiplomskog studija biologije!
Terenska nastava u Krapini (posjet Muzeju krapinskih neandertalaca) održat će se u subotu 13.05.2017. Detaljnije informacije vezane za terensku nastavu studenti će dobiti u ponedjeljak 8.05.2017. u vrijeme održavanja seminara iz kolegija Evolucija.

02.05.2017.
Pismeni ispit iz predmeta Kralježnjaci (rok za ponavljače) održat će se u srijedu 3.5.2017. u 10.00 sati u sobi 216.
26.04.2017.
Rezultate i raspored usmenih ispita izvanrednog ispitnog roka u travnju kod doc.dr.sc. V. Pavić pogledajte ovdje [PDF]

25.04.2017.
Rezultate pismenog dijela ispita iz predmeta Opća zoologija od 25.4.2017. pogledajte ovdje [PDF]

25.04.2017.
U srijedu 26.04.2017. ispit iz predmeta:
1. Animalna fiziologija 1 – predavaonica 319 – od 9 do 11 sati
2. Animalna fiziologija 2 – kod izv. prof. dr. sc. Branimira Hackenbergera – od 9 h
3. Kvantitativna biologija 1, Kvantitativna biologija 2 i Kvantitativna ekologija – predavaonica 307 – od 9 do 12 sati.

25.04.2017.
Molimo studente III. godine preddiplomskog studija Biologija da donesu indekse za upis ocjena iz Praktikumu anorganske kemije do srijede 26.04.2017. u referadu. Hvala.

24.04.2017.
Pismeni ispit iz predmeta Imunologija i Stablašice održat će se u srijedu 26.4.2017. u 11 sati u predavaonici 320.

24.04.2017.
Obavijest studentima (izvanredni ispitni rok)
Pismeni ispit 26.travnja 2017. iz predmeta Opća ekologija, Ekologija životinja, Anatomija i morfologija kukaca održat će se u sobi 319 s početkom u 13 sati, pismeni ispit traje od 13 do 15 sati.

23.04.2017.
Ispit iz Ekologije kopnenih staništa/Terestričke ekologije u ponedjeljak 24.04.u 10 sati, ispred sobe prof. Antonića.

23.04.2017.
Pismeni ispit iz Biokemije održat će se u ponedjeljak (24.4.2017.) u 9:00h u predavaonici br. 319.

20.04.2017.
Izvanredni ispitni rok (pismeni dio ispita) kod prof. dr. sc. Jasne Vidaković održat će se u utorak 25.04.2017. u prostoriji 320 od 9 do 11 sati.

20.04.2017.
Obrana diplomskog ispita studentice Gordane Vrbat, održati će se dana 26.04.2017. na Odjelu za biologiju sa početkom u 11:00 h u predavaonici 319 na III katu.
Naslov teme diplomskog rada:
“Utjecaj nanočestica cinka na ekspresiju biokemijskih biljega izloženosti kod kompostne gujavice (Eisenia fetida)“

20.04.2017.
Pismeni ispiti iz predmeta koje vode doc.dr.sc. Mirta Sudarić Bogojević i doc.dr.sc. Alma Mikuška, održat će se u utorak 25.4.2017. godine u 11.00 sati u učionici 201.

19.04.2017.
Pismeni ispit iz kolegija Biologija stanice održati će se u ponedjeljak, 24.4.2017. u predavaonici 201 od 11-13h.
Pismeni ispiti iz kolegija Fizikalni temelji instumentalnih metoda u biologiji i Genetika održati će se u četvrtak, 27.4.2017. u predavaonici 201 od 10-12h.

19.04.2017.
Pismeni dio ispita iz svih kolegija kod izv. prof. dr. sc. Melite Mihaljević, doc. dr. sc. Filipa Stevića, doc. dr. sc. Tanje Žune Pfeiffer i doc. dr. sc. Dubravke Špoljarić Maronić će se održati u ponedjeljak, 24. travnja 2017. godine s početkom u 9.00 sati u sobi 201.

19.04.2017.
Izvanredni ispitni rok u travnju kod doc.dr.sc. V. Pavić održati će se 26.4.2017. u 9h u predavaonici 201.

18.04.2017.
Izvanredni ispitni rok kod doc.dr.sc. Ivne Štolfa Čamagajevac održati će se 25.04. u 12 h u prostoriji 319.

13.04.2017.
Pismeni ispit kod izv. prof. dr. sc. Janje Horvatić održat će se 25. 04. 2017. godine od 10 do 12 sati u prostoriji 319.

13.04.2017.
Obavijest studentima 3. godine Preddiplomskog studija biologije!
Rezultati 2. kolokvija iz kolegija Evolucija održanog 12.04.2017. godine pogledajte ovdje [PDF]

13.04.2017.
Obrana diplomskog ispita studenta Domagoja Hackenbergera Kutuzovića, održati će se dana 19.04.2017. na Odjelu za biologiju sa početkom u 14:00 h u predavaonici 201 na II katu.
Naslov teme diplomskog rada:
“Izdvajanje sekvenci glasanja šišmiša (Chiroptera) iz dugih nizova terenskih audio snimaka pomoću strojnog učenja“

10.04.2017.
Obavijest studentima 3. godine Preddiplomskog studija biologije!
Preostala tri kolokvija iz kolegija Evolucija održat će se u sljedećim terminima:

 • 12.04.2017. (srijeda) od 10:00 do 10:45 sati u prostoriji 201. U ovom kolokviju bit će obuhvaćen sadržaj trećeg, četvrtog i dio sadržaja petog predavanja (paleozoik).
 • 04.05.2017. (četvrtak) od 14:15 do 15:00 sati u prostoriji 319. U ovom kolokviju bit će obuhvaćen dio sadržaja petog te sadržaj cijelog šestog predavanja (mezozoik).
 • 16.05.2017. (utorak) od 11:30 do 12:15 sati u prostorijama 301, 302 i 303. U ovom kolokviju bit će obuhvaćen sadržaj sedmog i osmog predavanja (kenozoik).

04.04.2017.
Prvi djelomični pisani ispit iz Organske kemije 1 održati će se 4.5.2017. u 14h u predavaonici 201.

03.04.2017.
Obavijest studentima 3. godine Preddiplomskog studija biologije!
Rezultati 1. kolokvija iz kolegija Evolucija održanog 31.03.2017. godine pogledajte ovdje [PDF]

28.03.2017.
Pismeni ispit za apsolvente i ponavljače kod izv. prof. dr. sc. Janje Horvatić održat će se 31. 03. 2017. godine (petak) od 9 sati u prostoriji 306.

27.03.2017.
Obavijest studentima 3. godine Preddiplomskog studija biologije!
Došlo je do promjene termina održavanja prvog kolokvija iz kolegija Evolucija. Kolokvij će se održati u petak 31.03.2017. kako je i predviđeno, ali s početkom u 11:00 sati u prostoriji 319.

21.03.2017.
Obavijest studentima 3. godine Preddiplomskog studija biologije!
Prvi kolokvij iz kolegija Evolucija održat će se 31.03.2017. od 14:15 do 15:00 sati u prostoriji 201. U kolokviju će biti obuhvaćen sadržaj prvog i drugog predavanja.

03.03.2017.
Ispiti iz ORGANSKE KEMIJE 2 održati će se 06.03.2017. od 8-10h na PTF-u.

27.02.2017.
Molimo studente prve godine preddiplomskog studija da na praktikum iz kolegija Anatomija biljaka donesu kute, bilježnice (A4) bez linija ili bijeli papir (A4) bez linija, drvenu olovku, drvene bojice i čistu krpu za brisanje.

21.02.2017.
Promjena termina: Pismeni ispit iz kolegija Biokemija 1, Biokemija 2, Biokemija 3 i Genetičko inženjerstvo održat će se 23. veljače 2017. godine s početkom u 8:00, u prostoriji 319 i 201.

21.02.2017.
Pismeni ispiti iz kolegija doc. dr. sc. Dubravke Čerba će se održavati u srijedu 22.2.2017. u 9 sati u prostoriji 320.

20.02.2017.
Pismeni ispit iz kolegija Fizikalni temelji instrumentalnih metoda u biologiji i Genetika će se održati u petak 24.2.2017. u 10:00 u predavaonici 201.

17.02.2017.
Ispit iz kolegija Beskralježnjaci biti će održan:
Pismeni dio – 20.02. od 11:00 do 13:00 h u prostoriji 201.
Usmeni dio – 20.02. u 10:00 h u prostoriji 320 Irena Horvatinčić i Marina Ugrin
21.02. u 10:00 h u prostoriji 320 Mislav Dretvić, Sara Drk, Ena Dumančić, Karlo Fleis, Marija Grgurević, Ana-Marija Jarmek, Kristina Košić
22.02. u 10:00 h u prostoriji 319 Magdalena Lučić, Krešimir Mandić, Petra Perić, Ana Ribarić, Paula Stančin, Neven Tripić

17.02.2017.
REZULTATE PISMENIH ISPITA ODRŽANIH 16.02.2017. pogledajte ovdje [PDF]

16.02.2017.
Pismeni ispit iz Biologije stanice će se održati 17.2.2017. u 10:00 u predavaonici 201.
Ispiti iz kolegija Razvojna biologija biljaka, Ultrastruktura staničnih organela, Biljna mikrotehnika i metode mikroskopije i Molekularni mehanizmi oksidativnog stresa će se održati 17.2.2017. u 10:00 u predavaonici 319.

16.02.2017.
Rezultate pismenih ispita kod doc.dr.sc. V. Pavić održanih 15.02.2017. pogledajte ovdje [PDF]

15.02.2017.
Pismeni ispit kod prof.dr.sc. J. Vidaković biti će održan 20.02.2017. u vremenu od 11:00 do 13:00 h u prostoriji 201. Studenti koji su oslobođeni pismenog dijela ispita, na usmeni trebaju doći 20.02.2017. u 10:00 h.

14.02.2017.
Ispit iz predmeta Ekologija kopnenih staništa i Terestrička ekologija održati će se u ponedjeljak 20.02. u predavaonici 319 s početkom u 10 sati.
Ispit iz predmeta Animalna fiziologija 1 održat će se 16.02. u predavaonici 319 s početkom u 10 sati.
Ispit iz predmeta Animalna fiziologija 2 i Ekofiziologija održat će se 16.02. s početkom u 10 sati kod prof. Hackenbergera.

14.02.2017.
Pismeni ispiti kod doc.dr.sc. Alme Mikuška i doc.dr.sc. Mirte Sudarić Bogojević održat će se u utorak, 21.02.2017. g. u prostoriji 319 s početkom u 9:00 sati.

14.02.2017.
Pismeni ispiti iz Kvantitativne biologije 1, Kvantitativne biologije 2, Kvantitativne ekologije i Ekonomike okoliša održat će se 16.02.2017. (četvrtak) s početkom u 10 sati u informatičkoj učionici.

13.02.2017.
Pismeni ispiti iz predmeta kod prof.dr.sc. Enriha Merdića i doc.dr.sc. Nataše Turić održati će se 14. veljače 2017. godine u predavaoni 201 s početkom u 9.00 sati.

09.02.2017.
Pismeni ispiti kod doc.dr.sc.Ljiljane Krstin održat će se 15. veljače 2017. u predavaonici 201 s početkom u 9 sati.

09.02.2017.
Pismeni ispit iz kolegija Biokemija 1, Biokemija 2, Biokemija 3 i Genetičko inženjerstvo održat će se 23. veljače 2017. godine s početkom u 9:00, u prostoriji 319.

09.02.2017.
Ispitni rok kod doc.dr.sc. V. Pavić održati će se 15.02.2017. u 11h u prostoriji 201.

09.02.2017.
Pismeni ispit iz kolegija Fizikalni temelji instrumentalnih metoda u biologiji će se održati u petak 10.2.2017. u 10:00 u predavaonici 201.
Ispit iz kolegija Razvojna biologija biljaka će se održati u petak od 10:00 u predavaonici 320.

07.02.2017.
Ispiti (osim Mikrobiologije) kod doc. dr. sc. Gorana Palijana će biti održani 14. 02. 2017. u 9:00 h u prostoriji 320. Mikrobiologija je 15. 02. 2017. od 9:00 h u prostoriji 201.

06.02.2017.
Obavijest studentima,
Pismeni ispiti iz kolegija doc. dr. sc. Dubravke Čerba će se održavati u srijedu 8.2.2017. u 9 sati u prostoriji 320.

06.02.2017.
Obrana diplomskog ispita studentice Nikoline Bilić-Dujmušić, održati će se dana 10.02.2017. na Odjelu za biologiju sa početkom u 12:30 h u predavaonici 201 na II katu.
Naslov teme diplomskog rada:
“Diskretni modeli dinamike populacija vrsta unutar tročlanih hranidbenih lanaca i ekoloških mrežnih struktura“

03.02.2017.
Usmeni ispit kod prof.dr.sc. J. Vidaković biti će održan 06.02.2017. u vremenu od 10:00-13:00 h za grupu A te od 14:30 za grupu B.
Raspored studenata po grupama
A grupa (Ament Anita, Batrnek Katarina, Bošnjaković Rebeka, Brtan Ana, Cindrić Jelena, Čolić Valentina, Domjan Lucija, Džojić Natalija, Đerđ Tamara, Grgić Magdalena,Grubješić Matea, Iličić Doris)
B Grupa (Jurišić Nikola, Marinčić Dragica, Martinović Ana, Mustač Martina, Pinjuh Dominik, Ribić Lidija, Rimac Ivan, Škoro Marin, Vuić Nera, Vukres Ana, Vukšić Ivana, Žulj Martina)

02.02.2017.
Pismeni ispit iz Organske kemije (1) održan 01.02.2017.
1. Vedrana Majstorović 6/8 vrlo dobar (4)
Usmeni dio ispita biti će održan u srijedu 8.2.2017. u 10h kod doc.dr.sc. V. Pavić

02.02.2017.
II. djelomični pisani ispit iz Opće(1) i anorganske(1) kemije održan 01.02.2017. Rezultate pogledajte ovdje [PDF]

02.02.2017.
Pismeni ispit iz Osnovnog praktikuma opće kemije održan 01.02.2017. Rezultate pogledajte ovdje [PDF]

01.02.2017.
Ispit iz predmeta Animalna fiziologija 1 i Animalna fiziologija 2 održat će se 02.02. u prostoriji 220 s početkom u 10 sati

01.02.2017.
Ispit iz Ekologije kopnenih staništa 03.02.2017. u 10 sati u laboratoriju doc. dr.sc. Alme Mikuške.

31.01.2017.
Pismeni dio ispitnog roka kod doc. dr. sc. Ivne Štolfa Čamagajevac održati 07. 02. u 12 h u 319 i 21.02. u 11:00h u 201.

31.07.2017.
Pismeni dio ispita iz svih kolegija kod izv. prof. dr. sc. Melite Mihaljević će se održati u ponedjeljak, 06. i 20. veljače 2017. godine s početkom u 9.00 sati u sobi 201.

31.07.2017.
Pismeni dio ispita iz svih kolegija kod doc. dr. sc. Filipa Stevića, doc. dr. sc. Tanje Žune Pfeiffer i doc. dr. sc. Dubravke Špoljarić Maronić će se održati u utorak, 07. i 21. veljače 2017. godine s početkom u 8.00 sati u sobi 201.

31.01.2017.
Ispiti iz ORGANSKE KEMIJE 2 i PRAKTIKUMA ORGANSKE KEMIJE 2 održati će se 02.02.2017. od 8-10h na PTF-u.

30.01.2017.
Pismeni ispit iz kolegija doc.dr.sc. Gorana Palijana će se održati 31.01.2017. u 10.00 u prostoriji 320.

30.01.2017.
Pismeni ispiti kod doc.dr.sc. Alme Mikuška i doc.dr.sc. Mirte Sudarić Bogojević održat će se u utorak, 07.02.2017. g. u prostoriji 319 s početkom u 10:00 sati.

30.01.2017.
Pismeni ispiti iz predmeta kod prof.dr.sc. Enriha Merdića i doc.dr.sc. Nataše Turić održati će se 31. siječnja 2017. godine u predavaonici 201 s početkom u 9.00 sati.

27.01.2017.
Ispit iz kolegija Beskralježnjaci biti će održan:
Pismeni dio – 06.02. od 11:00 do 13:00 h u prostoriji 201. Usmeni dio – 06.02. u 10:00 h za sve studente koji su oslobođeni pismenog dijela ispita 07.02. u 10:00 h za sve studente koji su pristupili pismenom dijelu ispita

26.01.2017.
Pismeni ispiti kod doc.dr.sc.Ljiljane Krstin su 1. veljače 2017. u predavaonici 201 s početkom u 12h.

24.01.2017.
Pismeni dio ispita kod izv. prof. dr. sc. Janje Horvatić održat će se 03. 02. 2017. i 17. 02. 2017. od 12 do 14 sati u prostoriji 201.

24.01.2017.
OBAVIJEST STUDENTIMA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA BIOLOGIJE
Prvi termin ispita u zimskom ispitnom roku iz kolegija Ekologija životinja, Opća ekologija, Anatomija i morfologija kukaca, Ekološki sustavi (dio ispita S. Krčmar) održat će se 2. veljače 2017., od 8 sati do 10,30 u sobi 201. Drugi termin ispita u zimskom ispitnom roku iz kolegija Ekologija životinja, Opća ekologija, Anatomija i morfologija kukaca, Ekološki sustavi (dio ispita S. Krčmar) održat će se 17. veljače 2017., od 8 do 10 sati u sobi 201.

24.01.2017.
Ispitni rok kod doc. dr. sc. V. Pavić održati će se 01.02.2017. od 10:00 -12:00 h u predavaonici 201.
Nadoknada za Osnovni praktikum iz opće kemije održati će se 26. 01.2017. od 11:00-12:00 h u praktikumu 304, s obveznim polaganjem kolokvija 25. 01.2017. od 9:00 h u uredu doc.dr.sc. V. Pavić.

24.01.2017.
Obavijest studentima 1. godine preddiplomskog studija biologije:
Potpise iz kolegija Biologija stanice i Fizikalni temelji instrumentalnih metoda u biologiji kod prof. Cesar možete dobiti 25.1.2017. u Laboratoriju za staničnu i molekularnu biologiju biljaka (315) u 14:00 sati.

Obavijest studentima 3. godine preddiplomskog studija biologije:
Usmeni ispit iz izbornog kolegija Ultrastruktura staničnih organela održati će se u petak, 3.2.2017. u 10:00 u predavaonici 320.

23.01.2017.
Obavijest studentima prve i druge godine diplomskog sveučilišnog studija Biologija i kemija smjer: nastavnički
Predavanje iz kolegija Metodičke vježbe za studente druge godine i iz kolegija Stručno-pedagoška praksa 1 za studente prve godine održat će se 27.1. 2017. u 9 sati u sobi 319.
Dr.sc. Irena Labak

13.01.2017.
Obavijest studentima 2. godine preddiplomskog studija
Kolokvij iz kolegija Beskralježnjaci biti će održan 17.01.2017. u 08:30 h u prostoriji 201.

20.12.2016.
Rezultate 3. kolokvija iz Beskralježnjaka pogledajte ovdje. [PDF]

07.09.2017.
OBAVIJEST PRISTUPNICIMA ZA UPIS U PRVU GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA NA ODJELU ZA BIOLOGIJU U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.
Prijave za diplomske studije su od 19.-26.09.2017.
Upisi na diplomske studije su od 28.-29.09.2017. od 9.00-12.00 sati u referadi.
Na prijavu je potrebno ponijeti slijedeće isprave:

– rodni list
– domovnica
– prijepis ocjena s navedenim ECTS bodovima predmeta položenih tijekom prethodnog studija
– svjedodžba (uvjerenje) o završenom preddiplomskom studiju
– obostrana kopija osobne iskaznice
– 3 fotografije (4cmx6cm)
– dokaz o uplati troškova na iznos od 560,00kn za troškove upisa, indexa, za troškove x-ice, obveznog osiguranja i za studentski zbor
Uplate se vrše na IBAN Odjela za biologiju: HR5425000091402130208

13.06.2017.
UPISI U 1. GODINU PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA BIOLOGIJA

Upisi u akademsku 2017./2018. godinu provoditi će se u:

 • I. ljetnom roku 19. srpnja 2017. od 8:30 h do 13:00 h
 • II. jesenskom roku 21. rujna 2017. od 8:30 h do 12:00 h

UPISI u 1. godinu Preddiplomskog sveučilišnog studija Biologija na Odjelu za biologiju u Osijeku održat će se 19.07.2017. s početkom u 8:30h do 13:00h u predavaonici P1 – 201 na 2 katu na Odjelu za biologiju , Cara Hadrijana 8/A, Osijek.
Na upise je potrebno ponijeti slijedeće:

 • rodni list (original)
 • domovnica ( kopija )
 • potvrda o položenim ispitima državne mature ( moguće dostaviti naknadno )
 • svjedodžba o završnom radu ( moguće dostaviti naknadno )
 • obostrana kopija osobne iskaznice
 • potvrda liječnika (opće prakse) da pristupnik/-ca nije alergičan/-a na biljke i kemikalije
 • kopiju uplatnice na iznos od 560,00kn za troškove upisa, X-ice, osiguranja i Studentskog zbora (IBAN: HR54-2500-0091-4021-30208 ) PRIMJER UPLATNICE
 • tri fotografije (4cm x 6cm) za index, (3,5cm x 4,5cm) za matični list i (4cm x 6cm) za X-icu
 • upisni broj sa stranice www.postani-student.hr
07.02.2017. – Obavijest o održavanju promocije
Poštovani!
Obavještavamo Vas da će se promocija za preddiplomski studij Odjela za biologiju održati 24. veljače 2017. godine s početkom u 11:00 h u dvorani Mursa, prizemlje, na Građevinskom fakultetu u Osijeku, Vladimira Preloga 3 (Campus). Molimo studente da nam potvrde svoj dolazak zbog organizacije, najkasnije do 17.02.2017.
Prije same promocije potrebno je podmiriti troškove , koji sukladno čl. 65. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i čl. 23. Pravilnika o financijskom poslovanju iznosi 400,00 kn.
Molim Vas da prilikom popunjavanja uplatnice u rubriku „Poziv na broj odobrenja unesete Vaš OIB i u rubriku „IBAN“ unesete HR5425000091402130208. Primjerak uplaćene uplatnice na neki od slijedećih načina dostavite: pošaljete poštom, pošaljete na e-mail (referada[at]biologija.unios.hr) ili osobno donesete u ured za studente najkasnije do 17.02.2017. godine.
Na promociju je potrebno doći sat vremena prije početka (10:00 h).
07.02.2017. – Obavijest o održavanju promocije
Poštovani!
Poštovani!
Obavještavamo Vas da će se promocija za diplomske studije Odjela za biologiju održati 24. veljače 2017. godine s početkom u 11:00 h u dvorani Mursa, prizemlje, na Građevinskom fakultetu u Osijeku, Vladimira Preloga 3 (Campus). Molimo studente da nam potvrde svoj dolazak zbog organizacije, najkasnije do 17.02.2017.
Prije same promocije potrebno je podmiriti troškove , koji sukladno čl. 65. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i čl. 23. Pravilnika o financijskom poslovanju iznosi 500,00 kn.
Molim Vas da prilikom popunjavanja uplatnice u rubriku „Poziv na broj odobrenja unesete Vaš OIB i u rubriku „IBAN“ unesete HR5425000091402130208. Primjerak uplaćene uplatnice na neki od slijedećih načina dostavite: pošaljete poštom, pošaljete na e-mail (referada[at]biologija.unios.hr) ili osobno donesete u ured za studente najkasnije do 17.02.2017. godine.
Na promociju je potrebno doći sat vremena prije početka (10:00 h).

06.07.2015.
Poštovani studenti,
Od 31. 08.2015. prijava na servis STUDOMAT bit će isključivo s vašim, AAI@EduHr korisničkim imenom i lozinkom
Dosadašnja korisnička imena i lozinke koje su služile za prijavu na servis STUDOMAT neće biti u funkciji.
Svi studenti koji koriste STUDOMAT su obvezni do 14.07.2015. pokušati se prijaviti s AAI@EduHr korisničkim imenom i pripadajućom lozinkom.
Molimo Vas da ukoliko ste izgubili ili neznate Vaše AAI@EduHr korisničke podatke (a dobili ste ih na upisu u prvu godinu studija zajedno s podacima za email) da se javite u referadu do 15. 07.2015. kako bi ste ponovno dobili Vaše podatke i s time izbjegli neugodnosti nemogućnosti prijave ispita ili upisa godine putem studomata u 09. mjesecu.
Ukoliko imate problem s prijavom na sustav a imate već korisničko ime i lozinku (AAI@EduHr) javite se na email mdunic[at]biologija.unios.hr.
Unaprijed hvala
Referada
08.07.2017. – Uputa za znanstvenike prilikom odlaska u inozemstvo

12.05.2015.
V. Interni natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta

Obavijest zaposlenicima
ODLUKU o datumu održavanju i trajanju izbora za novog člana Senata, predstavnika ostalih zaposlenika iz reda osoba izabranih u nastavna, suradnička i stručna zvanja te administrativno-stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku preuzmite ovdje. [PDF]

13.05.2016..
Proceduru stvaranja ugovornih obveza, zaprimanja i provjere računa i plaćanja po računima
možete preuzeti ovdje. [PDF]
Zahtjevnicu Odjela za biologiju možete preuzeti ovdje. [XLS]

20.02.2015.
ODLUKU o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika možete preuzeti ovdje. [PDF]

 

19.02.2014.
POZIV svim zaposlenicima Sveučilišta na PREZENTACIJU o ERASMUS programu MOBILNOSTI – ISKUSTVA – detalje pogledajte u prilogu. [PDF]