Studiji

Studiji Odjela za biologiju

Biologija kao znanost o životu osnova je svakog razumijevanja prirode koje nas okružuje, procesa koji se u njoj događaju, shvaćanja sebe kao organizma i kao dijela prirode. Značajnu ulogu ima u životu suvremenog čovjeka u mnogim laboratorijima i interdisciplinarnim istraživanjima. Biolozi su stoga potrebni društvu bilo da se bave obrazovanjem novih generacija, znanstvenim ili stručnim radom, jer sve su potrebnija i traženija znanja koja ovim studijem možemo usvojiti.

Preddiplomski studiji

Studij je strukturiran prema načelu 70% obveznih kolegija i 30% izbornih kolegija prema uzoru na europske studije “major + minor”, a usklađen je sa sličnim studijima u RH. Veliki udio izbornih kolegija omogućuje dopunu osnovnog programa u smjeru upisa diplomskih studija Sveučilišta J.J. Strossmayera i na drugim sveučilištima u RH. Preddiplomski studij uz obvezne kolegije nudi veliki broj izbornih kolegija iz biologije i izborni modul kemije. Student koji izabere izborni modul kemije na preddiplomskom studiju biologije može upisati diplomski studij profesor biologije i kemije.

Preddiplomski studij biologije traje tri godine, tj. šest semestara. Završetkom preddiplomskog studija stječe se akademski naziv prvostupnik-prvostupnica (Baccalaureus-Baccalaurea) biologije.

Prvostupnik-prvostupnica biologije prije svega ima mogućnost nastavka studija.

Prvostupnik-prvostupnica biologije će imati usvojena znanja i vještine koje ga/ju kvalificiraju za laboratorijski rad kao suradnik (laborant, tehničar), za poslove u prirodoslovnim muzejima, botaničkim vrtovima, parkovima prirode ili sličnim institucijama.

Diplomski studij

Završetkom preddiplomskog studija možete upisati neki od diplomskih studija iz područja prirodnih znanosti. Na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku to su diplomski studiji: magistar biologije i profesor biologije i kemije (ako je u preddiplomskom studiju završen izborni modul kemije).

  • Znanstveni studij

Magistar biologije tijekom studija stječe znanja i vještine koja će mu omogućiti kvalitetno i kompetentno vođenje nacionalnih parkova i parkova prirode, ribnjaka, botaničkih i zooloških vrtova, parkova općenito, te biološko-analitičkih laboratorija i sl. Također je osposobljen za sudjelovanje u znanstvenim i stručnim timovima, koji se bave istraživanjima u području prirodnih, biotehničkih i biomedicinskih znanosti.

  •   Nastavnički studij

Profesori biologije i kemije stječu znanja biologije i kemije te potrebna znanja koja im omogućuju obrazovanje i odgajanje učenika osnovnih i srednjih škola budeći u njima zanimanje za biologiju i kemiju.
Možete upisati i diplomski studij na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao i na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu, te ostalim europskim sveučilištima koji su programski usklađeni s bolonjskom deklaracijom.
Osim širokog spektra znanja i vještina studij pruža i mnogobrojne zanimljivosti koje možemo susresti na terenskim nastavama u Rovinju, Kopačkom ritu, Sungeru, Zagrebu i diljem Slavonije i Baranje.

  • Studij Zaštite prirode i okoliša

Magistri zaštite okoliša stječu aplikativna i interdisciplinarna znanja bioloških, geoloških i geografskih aspekata zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti čime postaju moderni stručnjaci nužni u institucijama za zaštitu prirode i prostornog uređenja, znanstvenim institucijama, institucijama zaštićenih objekata prirode, vodoprivredi, itd. Završetkom diplomskog studija magistri zaštite okoliša mogu upisati poslijediplomske studije prirodnih znanosti, prvenstveno Poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni studij Zaštita prirode i okoliša u Osijeku, ali i ostale poslijediplomske studije u Hrvatskoj i svijetu.

Obavještavamo Vas da se web stranica http://www.biologija.unios.hr/webbio neće više ažurirati.
Nove stranice Odjela za biologiju se nalaze na www.biologija.unios.hr