Obavještavamo Vas da se web stranica http://www.biologija.unios.hr/webbio neće više ažurirati, osim sekcije rasporeda koja će biti još uvijek u funkciji do prelaska na novi sustav.
Nove stranice Odjela za biologiju se nalaze na www.biologija.unios.hr