Laboratorij za Analizu Bioloških Sustava

Stranice Laboratorija za Analizu Bioloških Sustava →
Stranice Zavoda za kvantitativnu ekologiju →

Članovi

Ime Prezime, titula Mjesto zaposlenja Telefonski broj Prostorija / kat Elektronička pošta Životopis
Davorka Hackenberger Kutuzović, dr.sc. Docent +385 31 399 921 221 / 2.kat davorka [at] biologija.unios.hr [PDF]
Branimir Hackenberger Kutuzović, prof. dr.sc. Redoviti profesor +385 31 399 910 219 / 2.kat hack[at] biologija.unios.hr [PDF]
Željka Lončarić, dr.sc. Viši asistent +385 31 399 920 220 / 2.kat zeljka.loncaric[at] biologija.unios.hr [PDF]
Goran Palijan, dr.sc. Docent +385 31 399 929 203 / 2.kat goran.palijan[at] biologija.unios.hr [PDF]