Laboratorij za entomologiju

Entomološke spoznaje članova ovog Laboratorija temeljene su na istraživanjima biologije i ekologije različitih redova kukaca: Odonata – vretenca; Orthoptera – ravnokrilci, skakavci; Hemiptera – polukrilci (Heteroptera – raznokrilci, vodene stjenice); Coleoptera – kornjaši (Dytiscidae – kozaci, Haliplidae, Hydrophilidae – vodoljupci, Noteridae, Helophoridae, Gyrinidae – vrtice, Carabidae – trčci, Scarabaeidae – truležari, Lucanidae – jelenci, Elateridae – klišnjaci, Cerambicidae – strizibube); Hymenoptera – opnokrilci (Symphita – ose biljarice); Trichoptera – tulari; Lepidoptera – leptiri (Rhoplaocera – noćni leptiri); Diptera – dvokrilci (Culicidae – komarci, Simuliidae – braničevke, Tabanidae – obadi, Syrphidae – osolike muhe).

Slika1
Slika2
Slika3
Slika1

Osim temeljnom, Laboratorij se bavi i primijenjenom entomologijom, s naglaskom na monitoring, nadzor i istraživanje komaraca, što je prepoznato i od lokalne i područne samouprave te ostvareno kroz brojne privredne projekte.

Zaštitni znak Laboratorija upravo su komarci.

Slika 5
Slika 6
Slika 7
Slika 8
Slika 9
Slika 10
Slika 11

Inventarizacija, populacijska dinamika i ekologija određenih skupina kukaca, ugrožene i zaštićene vrste, disperzija komaraca, procjena atraktivnosti atraktanata na hematofagne kukce i molekularna filogenija komaraca, samo su dio istraživanja Laboratorija za entomologiju pretočenih u znanstvene ili stručne radove, odnosno diplomske, magistarske i doktorske radove.
U sastavu Laboratorija nalazi se digestor za rad s opasnim kemikalijama, te tamna komora za uzgoj i razvoj kukaca u kojoj se, u kontroliranim uvjetima, mogu obavljati različita istraživanja na kukcima u svim stadijima razvoja. Uz svu potrebnu opremu za prikupljanje, prepariranje i analizu uzoraka, Laboratorij za entomologiju posjeduje čamac i četiri terenska vozila. U sklopu laboratorija nalazi se bogata zbirka entomološkog materijala kao i potrebna stručna i znanstvena literatura, te priručnici za determinaciju vrsta.

Obavještavamo Vas da se web stranica http://www.biologija.unios.hr/webbio neće više ažurirati.
Nove stranice Odjela za biologiju se nalaze na www.biologija.unios.hr