Laboratorij za staničnu i molekularnu biologiju biljaka

Slika1

Istraživački rad u Laboratoriju za staničnu i molekularnu biologiju biljaka obuhvaća opsežna istraživanja procesa fotosinteze. Kako je fotosinteza direktno povezana s oksidativnim stresom u velikom opsegu istražuje se enzimatski i neenzimatski odgovor na oksidativni stres: aktivnost različitih enzima i koncentracija antioksidativnih molekula. Također, zastupljena su istraživanja pokazatelja koji govore o šteti koju je oksidativni stres prouzročio biljkama, o prilagodbama na uvjete oksidativnog stresa, te o procesima lignifikacije.

Slika 2
Slika 3
Slika 4
Slika 5
Slika 6
Slika 7
Slika 8
Slika 9

Laboratorij za staničnu i molekularnu biologiju biljaka sadrži opremu za spektrometrijska mjerenja (UV-VIS spektrometri, centrifuge), analizu proteinskog sastava (sustavi za elektroforezu i imunodetekciju), DNA analizu, određivanje aktivnosti fotosustava I i II (fluorometri: Mini-PAM, Handy PEA, M-PEA), izradu trajnih mikroskopskih preparata za svjetlosnu i elektronsku mikroskopiju (kriostat, rotacioni mikrotom, ultramikrotom), mikroskope, sustave za određivanje produkcije kisika (kisikova elektroda za mjerenje u tekućoj i plinskoj fazi), te uzgojnu komoru s visoko definiranim uvjetima za uzgoj biljaka, komoru za rast biljaka s promjenjivom fotoperiodom i temperaturom, tamnu komoru i sterilnu komoru.

Slika 10

S obzirom na izuzetnu opremljenost, Laboratorij se koristi u nastavnom procesu za izvođenje vježbi iz pojedinih predmeta, ali i kao istraživačka jedinica u kojoj studenti izvode pokuse u svrhu izrade diplomskih radova.

Članovi Zavoda za zoologiju sudjeluju u izvođenju nastave na Preddiplomskom sveučilišnom studiju: Biologija, Diplomskom sveučilišnom studiju Biologija – smjer znanstveni, Diplomskom sveučilišnom studiju: Biologija i kemija – smjer nastavnički, Diplomskom sveučilišnom studiju: Zaštita prirode i okoliša, a pojedini članovi imaju značajan doprinos u organizaciji i izvođenju nastave na Poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Molekularne bioznanosti i Sveučilišnom poslijediplomskom interdisciplinarnom studiju Zaštita prirode i okoliša.

Voditelj laboratorija: prof. dr. sc. Vera Cesar

Članovi

Ime Prezime, titula Mjesto zaposlenja Prostorija / kat Elektronička pošta Životopis
Jasenka Antunović Dunić, dr.sc. Docent 315 / 3.kat jasenka.antunovic[at] biologija.unios.hr [PDF]
Lidija Begović, dr.sc. Docent 315 / 3.kat lidija.begovic[at] biologija.unios.hr [PDF]
Vera Cesar, dr.sc. redoviti profesor 317 / 3.kat vera.cesar[at] biologija.unios.hr [PDF]
Ksenija Doboš Laborant 316 / 3.kat ksenija.dobos[at] biologija.unios.hr [PDF]
Selma Mlinarić, dr.sc. Docent 315 / 3.kat selma.mlinaric[at] biologija.unios.hr [PDF]
Obavještavamo Vas da se web stranica http://www.biologija.unios.hr/webbio neće više ažurirati.
Nove stranice Odjela za biologiju se nalaze na www.biologija.unios.hr